AddressUnit TypeRentAvailablityPhotosApply
1155 -1157 W 27th St.4 Bed 2 Bath$5,00008/01/2020
1188 W. 36th Pl5 Bed 5 Bath$6,3008/1/2020
1188 W. 36th Pl4 Bed 4 Bath$5,3008/1/2020