AddressUnit TypeRentAvailablityPhotosApply
1221 W. Adams Blvd3 Bed 3 Bath$3,4008/1/2020
1221 W. Adams Blvd4 Bed 4 Bath$4,4008/1/2020
1268 W 23rd St.2 Bed 1 Bath$1,8008/1/2020
1155 -1157 W 27th St.4 Bed 2 Bath$5,0008/1/2020
1155 -1157 W 27th St.2 Bed 2 Bath$2,7508/1/2020
3526 S. Catalina St.2 Bed 2 Bath$2,0008/1/2020
1188 W. 36th Pl5 Bed 5 Bath$6,3008/1/2020
1188 W. 36th Pl4 Bed 4 Bath$5,3008/1/2020
3526 S. Catalina St.1 Bed 1 Bath$1,5508/1/2020
3526 S. Catalina St.2 Bed 2 Bath$2,2008/1/2020
1268 W 23rd St.2 Bed 1 Bath$1,60008/01/2020
1268 W 23rd St.1 Bed 1 Bath$1,4008/1/2020
1128-1130 W 37th Pl.2 Bed 1 Bath$2,1008/1/2020
1128-1130 W 37th Pl.2 Bed 1 Bath$2,2008/1/2020
1221 W. Adams Blvd3 Bed 3 Bath$3,3008/1/2020